IT Bezpečnost

Od vzniku naší společnosti se v nabídce našich služeb zaměřujeme zejména na tyto tři odvětví: Správa IT, bezpečnostní audity a analýzy rizik a implementace a správa ERP systémů. Právě IT je pro nás víc jak 10 let srdeční záležitostí. Naše dlouholeté zkušenosti se správou IT nám umožňují nabídnout našim zákazníkům tu nejlepší péči. Snažíme se jim vytvořit dlouhodobě udržitelná a ekonomicky přijatelná řešení k jejich spokojenosti. Mezi naše technologické partnery patří Microsoft, Google, VMwareFortinet a ESET, s jejichž službami a produkty se snažíme vytvořit základ kvalitně fungujícího IT ve Vaší společnosti.

Z produktů, které Vám můžeme nabídnout, to jsou hlavně:

Penetrační testování

+ penetrační testování pomocí 9. nástrojů a každý rok přidáváme další

+ Zkušení bezpečnostní technici a specialisté 

+ Reporty včetně plánu nápravných opatření, konzultace

+ Testování ve shodě s ISO 27001, TOSAX a také s kybernetickou bezpečností

Phising testy a testy uživatelů

+ Testování uživatelů pomocí podvržených stránek i elektronické komunikace.

+ Vyhodnocení a příprava nápravných opatření

+ Školení pro zaměstnance o IT bezpečnosti

+ Příprava bezpečnostních strategií

Práce IT Bezpečnostního manažera

+ Nastavení procesů a správa IT dle požadavků

+ Zavedení a správa ISO 27001, TISAX, SoC 2, Marvel, Disney a dalších standardů včetně přípravy na certifikace společnosti  

+ Analýza rizik a práce s riziky dle ISO 27001

+ Nasazení bezpečných technologií IDS/IPS, Antivir, VPN 2FA dle možností zákazníka, tak aby vyhověl požadavkům auditora.

Jsme tu pro vás
už 8 let
Přinášíme procesy
do řízení IT
Zlepšujeme IT znalosti
vašich zaměstnanců
Staráme se o malé zákazníky
i velké korporace