IT Bezpečnost

Od vzniku naší společnosti se v nabídce našich služeb zaměřujeme zejména na tyto tři odvětví: Správa IT, bezpečnostní audity a analýzy rizik a implementace. Právě IT je pro nás víc jak 10 let srdeční záležitostí. Naše dlouholeté zkušenosti se správou IT nám umožňují nabídnout našim zákazníkům tu nejlepší péči. Snažíme se jim vytvořit dlouhodobě udržitelná a ekonomicky přijatelná řešení k jejich spokojenosti. Mezi naše technologické partnery patří Microsoft, Google, VMware, Fortinet a ESET, s jejichž službami a produkty se snažíme vytvořit základ kvalitně fungujícího IT ve Vaší společnosti.

Z produktů, které Vám můžeme nabídnout, to jsou hlavně:

Penetrační testování

+ Penetrační testování pomocí 9. nástrojů a každý rok přidáváme další

+ Zkušení bezpečnostní technici a specialisté 

+ Reporty včetně plánu nápravných opatření, konzultace

+ Testování ve shodě s ISO 27001, TISAX a také s kybernetickou bezpečností

Phising testy a testy uživatelů

+ Testování uživatelů pomocí podvržených stránek i elektronické komunikace.

+ Vyhodnocení a příprava nápravných opatření

+ Školení pro zaměstnance o IT bezpečnosti

+ Příprava bezpečnostních strategií

Práce IT Bezpečnostního manažera

+ Nastavení procesů a správa IT dle požadavků

+ Zavedení a správa ISO 27001, TISAX, SoC 2, Marvel, Disney a dalších standardů včetně přípravy na certifikace společnosti  

+ Analýza rizik a práce s riziky dle ISO 27001

+ Nasazení bezpečných technologií IDS/IPS, Antivir, VPN 2FA dle možností zákazníka, tak aby vyhověl požadavkům auditora.

Naši klienti nám důvěřují již řadu let

dekorace

Spolupráce s panem Mlejnkem běží už tři roky. Přechod na externí zajištění IT služeb pro nás byl krokem do neznáma, ale nyní už můžeme říci, že jsme to společně zvládli. Oceňujeme lidský, osobní přístup a korektní jednání.“

David Dostál

Progress Cycle

dekorace

Spolupracujeme s M.C. už více než 5 let. Přechod na externí zajištění IT služeb pro nás bylo krokem, který jsme interně hodně zvažovali, srovnávali s interním IT, ale nyní můžeme říci, že jsme udělali dobře. Oceňujeme perfektní znalost prostředí digitálního kina, osobní přístup, stálou dostupnost administrátorů a zajištění bezpečnostních auditů pro Disney a TPN.“

Dušan Šulla

Digital Cinema United

dekorace
Se společností Mlejnek Consulting spolupracujeme minimálně pět let. Naše dotazy a požadavky jsou vždy zpracovány pečlivě, i termíny zpracování jsou dodržovány. Nejvíce si vážíme proaktivního přístupu a každým rokem pozorujeme snahu o alespoň malé zlepšení kvality spolupráce.

Marek Rubáš

Guarant