IT Security

Since the establishment of our company, we've been focusing mainly on these three branches: IT management, Security Audits and Risk Analysis and ERP system implementation and administration IT has been a matter of our hearts for more than 10 years. Our many years of experience with IT management allow us to offer the best customer care possible. We try to provide our customers a long-lasting and economically acceptable solution to their satisfaction. You can find Microsoft, Google, VMwareFortinet and ESET among our technological partner. We use their services and products to create a high-end base of a working IT in your company. 

The products we can offer you are mainly the following: 

Penetrační testování

+ penetrační testování pomocí 9. nástrojů a každý rok přidáváme další

+ Zkušení bezpečnostní technici a specialisté 

+ Reporty včetně plánu nápravných opatření, konzultace

+ Testování ve shodě s ISO 27001, TOSAX a také s kybernetickou bezpečností

Phising testy a testy uživatelů

+ Testování uživatelů pomocí podvržených stránek i elektronické komunikace.

+ Vyhodnocení a příprava nápravných opatření

+ Školení pro zaměstnance o IT bezpečnosti

+ Příprava bezpečnostních strategií

Práce IT Bezpečnostního manažera

+ Nastavení procesů a správa IT dle požadavků

+ Zavedení a správa ISO 27001, TISAX, SoC 2, Marvel, Disney a dalších standardů včetně přípravy na certifikace společnosti  

+ Analýza rizik a práce s riziky dle ISO 27001

+ Nasazení bezpečných technologií IDS/IPS, Antivir, VPN 2FA dle možností zákazníka, tak aby vyhověl požadavkům auditora.

We've been here for you
už 8 let
We bring processes
to IT management
We are improving IT skills
of your employees
We take care of small customers
and large corporations as well